Гюлбара

ГюлбараГюлбара е вариант на играта табла. Тя се нарича още „диобара“, „дьобара“ или „дюбара“. Смисълът на играта е да се преместят всички пулове по дъската и да се извадят. Играчът извадил пръв всичките си пулове, пелечи играта. Играта е много популярна в страните от Източна Европа- България, Гърция, Турция, Македония, Азербайджан и други.

Игра на Гюлбара

Първоначално и двамата играчи хвърлят заровете за да се определи кой да започне пръв. Спечелилият играч хвърля заровете отново за да започне неговия ред. Всеки играч стартира с петнадесет пула на най- дясната точка на далечната страна на дъската. Двамата играчи са разположени в диагонално противоположни игри един срещу друг. Те се движат в една и съща посока, обратна на часовниковата стрелка, около дъската.

Правила

Хвърлянето на заровете показва колко капии или колко пъти играчът ще може да мести своите пулове. Тук се прилагат следните правила:

Пулът може да се придвижва само към свободна капия, която не е превзета от противников пул. Номерата на двата зара могат да бъдат използвани от играча за два отделни хода или да ги съедини и да ги използва за един ход. Например, ако играч хвърли 6 и 4, той може да придвижи един пул със шест свободни места до празна капия и друг пул със четири свободни места до празна капия, или той може да премести един пул със десет свободни места до празна капия.

Основната разлика между Гюлбарата и останалите видове игри на табла е, че в Гюлбарата не може да се нанесе удар, тоест когато пул е поставен в капия, той я контролира, и пул на опонента не може да бъде поставен там.

Чифтове

Интересна черта на този вариант на таблата е, че чифтовете тук са много силни. По време на първите три хвърляния чифтовете се играят както в традиционната табла, всеки номер се играе по два пъти. Например, ако хвърлите 3-3, това означава, че ще можете да използвате четири тройки. Разликата идва когато играч хвърли чифт след първите три хвърляния. В този случай играчът не само играе номерата на заровете четири пъти, но и играе всяко следващо число четири пъти. Например, ако хвърлите 2-2, то тогава ще играете четири двойки, четири тройки, четири четворки, четири петици и четири шестици. Ако в някакъв момент играчът няма възможност да отиграе четирите си номера, то той губи своя ред, а тогава опонента играе оставащите му числа преди своя ред. Не е трудно да се играят последователни чифтове, когато играта е в начален стадий, но с прогресирането й отиграването на чифтовете става доста трудно.

Взимане на пуловете и печелене на играта

Взимането на пуловете може да започне след като играчът е пренесал петнадесетте си пула в своето поле. Той може да вземе пул единствено ако хвърли зар, чиито номер съответства на капията, на която се намира пула, само тогава играча го премахва от дъската. Ако никой пул не съотвестства на номера, играч може да направи ход, използвайки най- високо номерираната капия. Първия играч, отстранил всичките си пулове, печели играта. Ако това стане преди опонента да е взел поне един пул, играта се оценява за двойно повече точки.