Craps

CrapsЗа обикновения казино играч играта Craps може да изглежда много сложна, но всъщност това не е точно така. Веднъж, когато разберете правилата, всичко ще ви се струва много лесно. Крапс е игра на зарове, при която играчите залагат за резултатите, които могат да се получат при хвърляне на чифт зарове. Има две разновидности – “уличен крапс”, при който играчите залагат един срещу друг, и “казино крапс”, при който се залага срещу казиното.

Обща информация за играта Craps

В една игра могат да участват едновременно до 20 души. Чрез завъртане всеки един играч на масата получава правото да хвърля заровете. Преди това участващите имат време да направят залозите си като поставят чипове на съответните места на масата. Първото хвърляне на заровете в началото на рунда се нарича начално хвърляне (“Come Out Roll”). Този играч задължително трябва да направи залог на Да премине линия/ Да не премине линия (Pass line/ Don’t pass line). Някои казина имат допълнително изискване, според което всички участващи трябва да имат залог от този тип.

Типове залози за Craps

Преди да рискувате вашите пари трябва да сте наясно какво означава всеки тип залог, кога той е печеливш и кога губещ и какви са коефициентите.

Да премине линия (Pass line) – това е основен залог в играта на крапс. Играчът печели, ако сумата на началното хвърляне е 7 или 11, и губи, ако тя е 2, 3 или 12. Ако стойността е различна (4, 5, 6, 8, 9 или 10), се получава точка (Point) и има повторно хвъляне. Ако при него се получи същото число преди да се падне сбор 7 – залогът печели. В противен случай играчът губи. При печалба винаги получавате сума, еднаква на заложената, т.е коефициентът е 2.

Да не премине линия (Don’t pass line) – този залог е противоположен на предния. Ако при началното хвърляне се получи сбор от заровете равен на 7 или 11 – играчът губи. При 2 или 3 – печели. При 12 – залогът се връща. Ако се получи различен резултат (4, 5, 6, 8, 9 или 10) се получава точка и се налага повторно хвърляне. За да спечелите, ви е необходима седмица преди резултатът от точката да се повтори.

Come bet – най-общо казано този залог е еднакъв с “Да премине линия” с единствената разлика, че може да се направи едва след като е определена точката.

Don’t come bet – по същата логика този тип залог е същият като “Да не премине линия” и противоположен на Come bet. Може да направите залог от този вид само след определена точка.

Залог място (Place) – можете да направите такъв залог след като точката е определена. Имате възможен избор между 4, 5, 6, 8, 9 или 10. Печелите, ако вашето число се падне като сбор от хвърлените зарове. Коефициентът е различен за различните числа – за 4 и 10 е 2,80, за 5 и 9 – 2,40, а за 6 и 8 – 2,15.

Залог поле (Field) – това е залог, който може да бъде направен само от човека, хвърлящ заровете. При 2, 3, 4, 9, 10, 11 и 12 печелите, а при 5, 6, 7 и 8 – губите. При получено 2 коефициентът е 3, при 12 е 4 а в останалите случаи е 2.

Залог голямо 6, голямо 8 (Big 6, big 8) – можете да направите залог от този тип по всяко време. За да спечелите трябва да получите сума от заровете равна на 6 или 8 преди да има 7. Коефициентът тук е 2.

Както виждате, крапс определено не е най-лесната казино игра. Затова преди да играете се уверете, че знаете изцяло правилата. Добра възможност е да играете онлайн демо игри, в които няма да рискувате пари, а просто ще се учите. Както при всички хазартни игри, и при крапс от изключително значение е да играете разумно и да не рискувате големи суми, които не можете да си позволите да загубите. Когато това се случи, най-добре си дайте малко почивка.