Табла вероятностите

Таблата е игра на умения, но след като в нея участват и зарове, винаги има елемент на късмет. Въпреки че няма как да се предскаже следващото хвърляне, има ограничен брой възможности и малко познания за вероятностите могат да ви помогнат много, когато трябва да решавате какъв да бъде следващия ви ход.

Играта е честна, когато има равен шанс да се падне всеки един номер на зара. Ясно е, че във играта на живо тези шансове са напълно еднакви. Но във играта по интернет, където истински зарове не се използват, има други методи за определяне на числата на случаен принцип. Сложни математически алгоритми (стъпка по стъпка, процедури за решаване на проблеми и други) позволяват на програмистите на табла софтуер да правят играта 100% равнопоставена. Добре е да играете онлайн табла в сайтове, които използват собствени генератори на случайни числа, създадени от независими компании.

Комбинации на зарове

След като играч разбере основите на вероятностите при заровете, той ще може да прави по- добре информирани решения зе всеки ход след всяко хвърляне. Ясно е, че възможните комбинации на заровете не са безбройни, всъщност те са само 36 (шест възможни за всеки зар и всяко комбинация от двата). Разбирането на това какъв е шанса да се хвърли дадена комбинация ще ви позволи да разберете колко рисков може да бъде предстоящия ход.

Табла за двама

Например, ако трябва да избирате между два хода, единия от които оставя открит пул на едан капия разстояние от опонента, а другия оставя открит пул на девет капии разстояние от противников, как ще определите кой е по- малко рисковия ход? Използвайки теорията на вероятностите, вие можете да изчислите какъв е шанса вашия опонент да удари някой от тези открити пулове при следващото хвърляне.

Ако той хвърли всяка комбинация от зарчета, която показва едно, той ще бъде в състояние да удари първия пул, намиращ се на една капия от неговата. Има 11 възможни хвърляния, които ще му позволят удар. Това са чифт единици (1 комбинация), единица на първи зар и каквото и да е число на втори: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 и 1-6 (пет комбинации), произволно число на първи и единица на втори: 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 и 6-1 (пак пет комбинации). Следователно вероятността да бъдете ударен е 11 към 36, което прави около 30% вероятност.

И, от друга страна, при другия възможен ваш ход, който изпраща ваш пул на девет капии от противников, той ще трябва да хвърли една от следните комбинации: 4-5, 5-4, 3-6 или 6-3. Вероятността за такъв случай е 4 към 36 или малко над 10% вероятност, което е доста по- малко от първия вариант. Сега би трябвало да е ясно кой е по- малко рискования ход.

Този пример ни показа и нещо друго, също много важно. Вероятността да се хвърли което и да е число под 6 е значително по- голяма от вероятността за хвърлянето на по- голяма комбинация. Вероятността, например, за получаване на шестица е доста висока. В допълнение към единадесетте възможни за получаване на шестица от единичен зар, се добавят и комбинациите 1-5, 5-1, 2-4, 4-2 и 3-3, което означава, че възможните хвърляния стават 16- това са почти половината от всички възможни комбинации.